Researcher (Optics and Imaging - Crispy-project & 3D Media Group) / Tutkija (Optiikka ja kuvantaminen - Crispy-projekti & 3D Media Group)

Tampere University of Technology
September 25, 2023
Contact:N/A
Offerd Salary:Salary System.
Location:N/A
Working address:N/A
Contract Type:Other
Working Time:Full time
Working type:N/A
Ref info:N/A

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational, and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health, and society. www. tuni.fi/en

The 3D Media Group is part of the Computing Sciences Unit within the Faculty of Information Technology and Communication Sciences (ITC). It investigates methods for capture, processing and display of 3D visual data based on extensive knowledge about the human perception of colour, motion, and depth and the corresponding visual cues. By employing advanced signal processing methods, the Group tackles specific problems related to the huge amount of data to be processed and the optimal way of visualization using state-of-the- art immersive displays.

The Business Finland funded Research to Business (R2B) project Crispy aims to investigate and prepare different commercialization options for exploiting the Crispy Extended-Reality (XR) display technology. The technology combines novel design thin form-factor optical elements and neural processing algorithms and is instrumental for the next-generation interactive displays for providing truly realistic and immersive three-dimensional visual experiences.

JOB DESCRIPTION

We are now looking for a Researcher ( Optics and Imaging ) to assume the prototype developer role in the Crispy project. Such position involves development of a lab prototype built in house and a “customer” prototype built on customer's platform that will demonstrate the efficacy of the novel research idea. You will be part of an R2B team that combines strong multidisciplinary research background on signal processing, imaging, and optical nanotechnologies with extensive business development background in research commercialization. After completion of the R2B project (August 2024), a potential path to continue the related work is to create a spin-off company targeting development of next-generation XR display solutions.

Your tasks include:

 • Develop a “lab prototype” in the form of a head-mounted / near-eye XR display. Identify the required hardware components and integrate them together with the novel design optical element of the Crispy technology.
 • Develop a “customer prototype” on a selected XR display manufacturer's platform (e.g., an existing Virtual Reality headset). Identify the specifications of manufacturer's platform and the corresponding requirements from the Crispy technology. Integrate Crispy's technology in the customer's platform.
 • Profile the developed prototype XR displays, performing optical measurements.
 • Customize the prototypes for conducting subjective experiments.
 • REQUIREMENTS

  A successful candidate has strong optics and/or imaging background and experience in optical design and development with hands-on experience in building optical setups and developing prototypes, concerning especially display-related applications. The position is a good fit for an enthusiastic and creative person who is willing to take part in the commercialization efforts of a novel research idea.

  We require:

 • MSc degree in applicable field (e.g. optics and photonics, signal processing, electronics, physics or information technology).
 • Proficiency in English, both written and spoken
 • Ability and motivation to independently undertake the research tasks required in the project
 • Experience with designing and assembling optical systems and demonstrators
 • Communication skills and teamwork
 • We appreciate the following:

 • Experience with optical design software such as Zemax.
 • WE OFFER

  The position can be part- or full-time and it is fixed-term until the end of August 2024 with possibility of extension. A trial period of six months applies to all our new employees. The starting date is negotiable (preferred to be as soon as possible).

  The salary will be based on both the job requirements and the employee's personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. The proposed requirements of this position would result the salary to be around 2900-3100 euros. However, the salary in this position is dependent on the experience and competence of the selected candidate and can be higher or lower than this.

  We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University and Tampere University as an employer. You can also find more information about us and working and living Tampere by watching our video: Tampere Higher Education Community - our academic playground.

  Tampere is one of the major academic hubs in the Nordic countries and offers a dynamic living environment. Tampere region is one of the three most rapidly growing urban areas in Finland and home to a vibrant knowledge-intensive entrepreneurial community. The city is an industrial powerhouse that enjoys a rich cultural scene and a reputation as a centre of Finland's information society.

  HOW TO APPLY

  Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications is 25 September 2023 (at 23.59 Finnish time, EEST / UTC +3). We will start processing the applications and invite potential candidates for an interview already before the closing date. Please write your application and all accompanying documentation in English and attach them in PDF format only.

  The application must include:

 • A Curriculum Vitae
 • A free-form statement of interest, describing your interests and expectations.
 • Master's diploma in original language. If original language is other than Finnish, Swedish or English, please provide an official translation in one of those languages.
 • For more information, please contact:

  Dr. Erdem Sahin, Project Lead ([email protected]) Prof. Atanas Gotchev, Academic and Business Advisor, Head of 3D Media Group ([email protected])

  Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www. tuni.fi

  3D Media -tutkimusryhmä on osa Tietotekniikan yksikköä Informaatioteknologian ja viestinnän (ITC) tiedekunnassa. Ryhmä tutkii kolmiulotteisen visuaalisen tiedon tallentamiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen käytettäviä menetelmiä, jotka perustuvat tietoon ihmisen tavoista havaita värejä, liikettä ja syvyyttää sekä näihin liittyviä visuaalisia vihjeitä. Edistyneitä signaalinkäsittelymenetelmiä hyödyntäen ryhmä keskittyy ratkaisemaan tutkimusongelmia, jotka liittyvät suureen datamäärään sekä sen esittämiseen moderneilla immersiivisillä näytöillä.

  Business Finlandin rahoittaman Research to Business (R2B) Crispy-hankkeen tavoitteena on tutkia ja valmistella erilaisia kaupallistamisvaihtoehtoja Crispy Extended-Reality (XR) -näyttöteknologian hyödyntämiseksi. Teknologia yhdistää uudenlaisia ohuita optisia elementtejä ja neuroprosessointialgoritmeja, ollen keskeinen tekijä seuraavan sukupolven interaktiivisissa näytöissä, joilla voidaan tarjota aidosti realistisia ja immersiivisiä kolmiulotteisia visuaalisia kokemuksia.

  TEHTÄVÄNKUVAUS

  Etsimme nyt Tutkijaa (Optiikka ja kuvantaminen) prototyyppien kehittäjän rooliin Crispy -hankkeessa. Tehtävään kuuluu laboratorioprototyypin sekä asiakkaan alustalle rakennetun "asiakasprototyypin" kehittäminen tutkimusidean tehokkuuden osoittamiseksi. Prototyyppien kehittäjänä olet osa R2B-tiimiä, jossa yhdistyvät vahva monitieteinen tutkimustausta signaalinkäsittelyn, kuvantamisen ja optisten nanoteknologioiden alalla sekä laaja liiketoiminnan kehittämisen tausta tutkimuksen kaupallistamisessa. R2B-hankkeen päätyttyä (elokuussa 2024) mahdollinen väylä tehdyn työn hyödyntämiseen on spin-off- yritys, jonka tavoitteena on kehittää seuraavan sukupolven XR- näyttöratkaisuja.

  Tehtäviisi prototyyppien kehittäjänä kuuluvat:

 • Laboratorioprototyypin kehittäminen päähän puettavan / silmän läheisen XR- näytön muodossa, sekä tarvittavien laitteistokomponenttien määrittäminen ja integrointi Crispy -teknologian uudenlaisen optisen elementin kanssa
 • "Asiakasprototyypin" kehittäminen valitun XR-näytön valmistajan alustalle (esim. olemassa oleville virtuaalitodellisuuslaseille), kyseisen alustan ja Crispy -teknologian vaatimusten tunnistaminen sekä Crispy -teknologian integrointi valitulle alustalle
 • Kehitettyjen XR-näyttöjen prototyyppien profilointi ja optinen mittaus
 • Prototyyppien räätälöinti subjektiivisia kokeita varten
 • EDELLYTYKSET:

  Hakijalta odotetaan vahvaa optiikan ja/tai kuvantamisen taustaa, kokemusta optisesta suunnittelusta ja kehityksestä sekä käytännön kokemusta optisten kokoonpanojen rakentamisesta ja prototyyppien kehittämisestä erityisesti näyttösovellusten osalta. Tehtävä sopii hyvin innostuneelle ja luovalle henkilölle, joka on halukas osallistumaan uudenlaisen tutkimusidean kaupallistamiseen.

  Tehtävässä vaaditaan:

 • Maisterin tutkinto soveltuvalta alalta kuten esim. optiikasta ja fotoniikasta, signaalinkäsittelystä, elektroniikasta, fysiikasta tai tietotekniikasta.
 • Sujuva englannin kielen taito sekä kirjallisesti että suullisesti
 • Kyky ja motivaatio suorittaa itsenäisesti projektissa vaadittavia tutkimustehtäviä.
 • Aikaisempi kokemus optisten järjestelmien suunnitellusta ja kokoamisesta
 • Hyvät viestintä- ja tiimityöskentelytaidot
 • Arvostamme:

 • Aikaisempi kokemus optisen suunnittelun ohjelmistoista, kuten Zemax.
 • HAKUOHJEET:

  Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta. Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella englannin kielellä (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).

  Hakuaika tehtävään päättyy 25.9.2023 klo 23:59.

  Lisätietoja tehtävästä antavat:

  Dr. Erdem Sahin, Project Lead ([email protected]) Prof. Atanas Gotchev, Academic and Business Advisor, Head of 3D Media Group ([email protected])

  Application period starts: 2023-09-01 09:00Application period ends: 2023-09-25 23:59

  From this employer

  Recent blogs

  Recent news